Chú ý: không có dấu hiệu được chỉ định cho các lớp với ID 2 hoặc các lớp không tồn tại!