Chủ tịch HĐQT – Luật sư sáng lập

Trình độ chuyên môn: Luật sư, Quản tài viên
Lĩnh vực hoạt động: Tham gia tố tụng Hình sự, Dân sự, Hành chính. Tư vấn Doanh nghiệm, Bảo hiểm, Lao động, Kinh doanh bất động sản, Xây dựng, Hôn nhân và gia đình, Bạo lực gia đình, Bình đẳng giới.
Kinh nghiệm: Có gần hai chục năm hành nghề luật sư trong lĩnh vực tranh tụng và tư vấn, đã xử lý: Hơn 200 vụ án tranh tụng Hình sự; Hơn 300 vụ án tranh tụng Dân sự – Hôn nhân và gia đình – Kinh doanh thương mại – Lao động; Khoảng 60 vụ án Hành chính. Tư vấn hơn 400 vụ việc liên quan đến Doanh nghiệp, Bảo hiểm, Lao động, Kinh doanh bất động sản, Xây dựng, Hôn nhân và gia đình, Bạo lực gia đình..
Email: tunv@fanci.com.vn
: 0988.641.616

Bài tiếp theoLuật sư Giáp Văn Điệp