Khởi kiện vụ án hành chính là giai đoạn tố tụng đầu tiên của hoạt động tố tụng hành chính, phát sinh từ việc khởi kiện của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm do người hoặc cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động quản lý nhà nước gây ra.

 1. Căn cứ pháp lý

Luật tố tụng hành chính 2015.

 1. Thẩm quyền giải quyết của tòa án

Khiếu kiện hành chính là việc người khiếu nại khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính đến Tòa án hay gọi là khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:

 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;
 • Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;
 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.
 • Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.
 • Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.
 • Khiếu kiện danh sách cử tri.
 1. Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

3.1 Chuẩn bị đơn khởi kiện vụ án hành chính

Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Toà án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính;
 • Tên, địa chỉ của người khởi kiện, người bị kiện;
 • Nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính;
 • Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có);
 • Các yêu cầu đề nghị Toà án giải quyết;
 • Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Lưu ý: Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ thì phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Các tài liệu, chứng cứ khác, người khởi kiện phải có thể tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

3.2 Nộp đơn khởi kiện vụ án hành chính

Người khởi kiện nộp đơn khởi kiện và tài liệu chứng cứ kèm theo đến Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận đơn của Toà án
 • Gửi qua bưu điện.
 • Gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Lưu ý : Nếu nộp trực tiếp thì phải liên hệ trước với Tòa án để biết lịch nhận Đơn khởi kiện cụ thể. Nếu nộp qua bưu điện thì phải ghi rõ nội dung gửi là Đơn khởi kiện về việc gì và lưu giữ biên lai gửi đơn.

3.3 Xử lý đơn khởi kiện vụ án hành chính

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Toà án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện, tài liệu thì xem xét và thực hiện một trong các thủ tục sau đây :

 • Yêu cầu người khởi kiện sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện nếu Đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định nêu trên trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án và tiến hành thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyêt
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Toà án có thẩm quyền giải quyết nếu không thuộc thẩm quyền của mình và thông báo cho người khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu thuộc một trong các trường hợp trả lại Đơn khởi kiện.

3.4 Nộp tiền tạm ứng án phí

Người khởi kiện phải nộp số tiền nộp tạm ứng án phí trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp tạm ứng án phí của Tòa án, trừ trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí

3.5 Thụ lý vụ án khởi kiện hành chính

Sau khi nhận được biên lai nộp tạm ứng án phí đã nộp trong thời hạn quy định thì Tòa án thụ lý vụ án và giải quyết.

Khởi kiện vụ án hành chính là phương thức hiệu quả để cá nhân, tổ chức tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước Tòa án khi phát sinh tranh chấp hành chính với cơ quan, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước. Nếu gặp bất cứ khó khăn gì về vấn đề này hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Bài trướcThủ tục đối thoại trong vụ án hành chính
Bài tiếp theoHòa giải trong tố tụng dân sự