Hiện nay, nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, các doanh nghiệp thành lập ngày càng nhiều, nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao. Mối quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động ngày càng nhiều, tăng và càng đa dạng. Để có thể đảm bảo được quyền và lợi ích của mỗi bên pháp luật đưa ra các quy phạm pháp luật để điều chỉnh mối quan hệ này.

Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu biết được hết những quy định của pháp luật để biết được quyền và lợi ích của mình, cũng như những thủ tục trình tự để đúng với quy định pháp luật. Một trong những vấn đề cả người sử dụng lao động và người lao động đang gặp phải nhiều hiện nay là về vấn đề bảo hiểm xã hội.

 

 

1: Tư vấn bảo hiểm xã hội.

Một số vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động.

 • Thủ tục hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như thế nào:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ gì, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu với những trường hợp người lao động chưa có sổ bảo hiểm và đã có sổ bảo hiểm thì trình tự thủ tục làm như thế nào.

 • Thủ tục hồ sơ báo tăng báo giảm lao động:

Khi doanh nghiệp tuyển thêm người lao động, khi tham gia bảo hiểm xã hội phải báo tăng lao động cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì hồ sơ bao gồm những gì, thời điểm nào thì phải đăng ký báo tăng lao động

 • Quy trình thủ tục làm hồ sơ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động cho người lao động:

Doanh nghiệp cần làm gì nếu như doanh nghiệp có người lao động đang mang thai, hay bị ốm đau, hay bị tai nạn lao động. Doanh nghiệp có phải chi trả hay hỗ trợ gì cho người lao động mang thai hay ốm đau, tai nạn lao động không.

 • Không tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động có được không:

Doanh nghiệp có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động không, không tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động có bị xử phạt không.

 • Giải quyết chế độ tử tuất hưu trí cho người lao động:

Với những người lao động không may mất thì cần làm những trình tự thủ tục nào để đúng với quy định pháp luật, với những người lao động đã đến tuổi về hưu thì cần giải quyết hưu trí như thế nào

 • Khi nào phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động:

Các trường hợp nào thì phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động, hay các trường hợp nào không phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.

 • Khi gặp vướng mắc mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động:

Tư vấn phương án cách giải quyết khi gặp mâu thuẫn vướng mắc ví dụ như doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm người lao động nghỉ làm chốt sổ phải giải quyết ra sao, truy thu bảo hiểm xã hội có bị xử phạt không.

 • Và các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

2: Tư vấn bảo hiểm xã hội.

   Một số vấn đề chính về bảo hiểm xã hội dành cho người lao động.

 • Làm thế nào để được tham gia bảo hiểm xã hội:

Người lao động làm việc bao lâu thì được tham gia bảo hiểm xã hội, hay không tham gia bảo hiểm xã hội có được không.

 • Hồ sơ thủ tục ốm đau như thế nào khi bị ốm, tai nạn phải nghỉ việc:

Khi bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc thì cần thông báo hay hồ sơ thủ tục nào để được hưởng chế độ ốm đau, tai nạn lao động.

 • Hồ sơ thủ tục để nghỉ thai sản:

Điều kiện hưởng thai sản như thế nào, mức hưởng thai sản bao nhiêu, thời gian hưởng thai sản bao lâu, và ai là người trả trợ cấp thai sản cho người lao động.

 • Làm thế nào khi không đủ điều kiện hưởng thai sản:

Khi không đủ điều kiện hưởng thai sản thì phải làm gì để có thể được hưởng thai sản, hay khi không đủ điều kiện hưởng thai sản thì được hưởng những khoản trợ cấp nào từ bảo hiểm.

 • Hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào:

Đóng bảo hiểm xã hội trong bao lâu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, điều hưởng hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định pháp luật là bao nhiêu.

 • Không đủ điều kiện hưởng hưu trí :

Làm thế nào để được hưởng lương hưu, không đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được hưởng những khoản trợ cấp nào.

 • Hồ sơ thủ tục hưởng hưu trí, tai nạn lao động, nghề nghiệp:

Tư vấn hồ sơ, thủ tục giấy tờ như thế nào để người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, nghề nghiệp.

 • Có được nghỉ dưỡng sức phục hồi sau khi ốm đau thai sản:

Sau khi sinh nếu người lao động nữ sức khỏe vẫn chưa phục hồi có được nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm không, được hưởng thì hồ sơ thủ tục ra sao, mức hưởng thời gian hưởng như thế nào.

 • Tư vấn bảo hiểm xã hội về vấn đề thai sản cho người lao động nam, lao động nữ mang thai hộ….
 1. Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm khác cho người lao động.
 • Tư vấn bảo hiểm xã hội;
 • Tư vấn bảo hiểm y tế;
 • Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp;
 • Tai nạn lao động được hưởng những loại bảo hiểm gì;
 • Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần v…v…v
Bài trướcTư vấn bảo hiểm xã hội 2018
Bài tiếp theoTư vấn pháp luật về Lao động