• Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao đồng 2012
 • Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018
 • Chủ sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 0,5% quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 3% quỹ ốm đau thai sản; 1% quỹ bảo hiểm thất nghiệp, 3% quỹ bảo hiểm y tế.
 • Người lao động sẽ đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 1% quỹ bảo hiểm thất nghiệp và 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.

Tổng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng của cả chủ sử dụng lao động và người lao động là 32%.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động và người lao động từ năm 2018 một tháng là 32% dựa trên mức lương đóng bảo hiểm xã hội.

 • Mức lương đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2018 trở đi bao gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Các khoản tính đóng bảo hiểm xã hội gồm

 • Lương cơ bản;
 • Phụ cấp lương. Là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như:
 • Phụ cấp chức vụ, chức danh;
 • Phụ cấp trách nhiệm;
 • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 • Phụ cấp thâm niên;
 • Phụ cấp khu vực;
 • Phụ cấp lưu động;
 • Phụ cấp thu hút;
 • Các phụ cấp có tính chất tương tự.

Ngoài ra, có 14 khoản phụ cấp không tính đóng bảo hiểm xã hội mà người sử dụng lao động và người lao động có thể tham khảo để tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.

 • Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
 • Hợp đồng xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên;
 • Cán bộ công chức viên chức, công nhân quốc phòng, công an nhân dân, sỹ quan hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp;

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu chính phủ,….;

Bài trướcDịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh
Bài tiếp theoTư vấn bảo hiểm xã hội