• Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

  • Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân:
  • Chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ có thể là cá nhân. Đây là loại hình doanh nghiệp chỉ có thể do 1 cá nhân duy nhất làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu này có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của doanh nghiệp. Khác với các loại hình khác như công ty TNHH 1 và 2 TV, công ty cổ phần (do tổ chức làm chủ), chủ sở hữu có thể là 1 tổ chức.
  • Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. DNTN không thỏa mãn các điều kiện của một chủ thể độc lập với các cá nhân tổ chức khác. DNTN không thể tự mình tham gia các quan hệ pháp luật một các đôc lập được, mà lệ thuộc vào tư cách pháp nhân của chủ doanh nghiệp đó.
  • Khả năng huy động vốn hạn chế. DNTN không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào để huy động thêm vốn góp vào doanh nghiệp tư nhân.

 

  • Chủ doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân do cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
  • Ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân so với các loại hình doanh nghiệp khác: Là đơn giản, gọn nhẹ trong bộ máy quản lý, có thể quyết định mọi công việc kinh doanh cũng như hành chính một cách nhanh chóng.

Lưu ý: DNTN khác với công ty CP;  1, 2 TV ở chỗ là trách nhiệm vô hạn và chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn bằng tất cả tài sản của mình.  Như vậy, mang tính rủi ro cao, khó kiểm soát nên cân nhắc khi quyết định thành lập DNTN.

Bài trướcTư vấn thuế doanh nghiệp
Bài tiếp theoTư vấn Công ty cổ phần