1. Tư vấn thuế đối với cá nhân:

+ Tư vấn về đối tượng nộp thuế; thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế; giảm thuế, căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân cũng như thủ tục đăng ký mã số thuế;

+ Đối với cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế. Trong trường hợp cá nhân được hoàn thuế hay trong trường hợp giảm trừ gia cảnh.

  1. Tư vấn thuế đối với doanh nghiệp:

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan hầu hết đến các hoạt động của doanh nghiệp. Hiện do còn thiếu sự hướng dẫn nên rất nhiều doanh nghiệp, không biết xử lý như thế nào trong việc tính toán, cộng gộp các chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh để thỏa mãn yêu cầu theo quy định của thuế.

Khi thành lập doanh nghiệp

– Đăng ký mã số thuế

– Tư vấn thủ tục nộp thuế

– Tư vấn kê khai thuế

– Tư vấn thủ tục hoàn thuế Giá trị gia tăng

– Tư vấn quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính

– Tư vấn thủ tục miễn giảm thuế

– Tư vấn các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ

– Tư vấn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuế

– Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế

– Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp thuế cho các chủ doanh nghiệp vụ.

Bài trướcTư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp
Bài tiếp theoTư vấn pháp luật thuế thu nhập cá nhân