• Tranh chấp về quyền sử dụng đất: Những kiểu thường gặp như tranh chấp về ranh giới đất, quyền sử dụng đất gắn liền với quan hệ khi ly hôn hay thừa kế, tranh chấp để đòi lại đất trong trường hợp cho người khác mượn mà không trả lại, hoặc giữa người dân bản địa với những người đi xây dựng kinh tế mới ở ngay bản địa đó,..
  • Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất: Đạng tranh chấp này thường xảy ra khi các chủ thể có những giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất hoặc các tranh chấp liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư…
  • Tranh chấp về mục đích sử dụng đất:Đây là dạng ít gặp nhất, thường liên quan đến việc xác định mục đích sử dụng đất là gì. Thông thường những tranh chấp này cũng dễ có cơ sở để giải quyết vì trong quá trình phân bổ đất đai cho các chủ thể sử dụng, Nhà nước đã xác định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất.
  • Tranh chấp chủ yếu do người sử dụng đất sử dụng sai mục đích so với khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
Bài trướcThủ tục thành lập mới hộ kinh doanh
Bài tiếp theoThủ tục khai nhận di sản thừa kế