1. Chuyên đề đào tạo tại Văn phòng:
CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO TẠI VĂN PHÒNG
1 Địa vị pháp lý người bào chữa, kỹ năng thực hiện quyền và NV
2 Địa vị pháp lý NBV QVLIHP, kỹ năng thực hiện quyền và NV
3 Đơn: Kỹ năng soạn thảo và tư vấn sử dụng
4 Chủ sở hữu doanh nghiệp; Nhận diện giao dịch và tranh chấp phát sinh
5 Phân tích căn cứ của hành vi và quyết định hành chính
6 Khía cạnh pháp lý, kinh tế – dân sự liên quan đến người quản lý doanh nghiệp
7 Hợp đồng và kỹ năng soạn thảo
8 Chế tài trong Hợp đồng dân sự, kinh tế
9 Tư vấn thành lập doanh nghiệp
10 Nhãn hiệu và xác lập quyền đối với nhãn hiệu
11 Bản quyền và xác lập quyền
12 Tư vấn khởi kiện tại Tòa án
13 Tư vấn khởi kiện tại Trọng tài
14 Hòa giải: Thủ tục và kỹ năng
15 Đạo đức hành nghề luật sư
16 Phân tích hành vi phạm tội
17 Đánh giá chứng cứ; Nhận định pháp lý về vụ án
18 Tư vấn các khoản mà doanh nghiệp và người lao động phải nộp NSNN
19 Dịch vụ hành chính công và cơ hội của người hành nghề luật
20 Lắng nghe tích cực
21 Từ phát hiện nhu cầu về DVPL đến cung cấp DVPL
22 Từ quản trị hồ sơ, công việc đến quản trị các mối quan hệ nghề nghiệp
23 Quản trị cảm xúc; Xác định nội dung công việc; Quản trị thời gian
24 Tiêu chuẩn và kỹ năng biểu hiện hành nghề qua email; điện thoại; làm việc trực tiếp, văn bản ….

 

Chương trình đào tạo có thể được chỉnh sửa, bổ sung bởi Fanci và học viên

  1. Tham gia cung cấp DVPL: Tranh tụng (4 -10 vụ việc); Tư vấn (10 – 20 ca)

3 Tham gia đào tạo mở rộng ở tổ chức khác: Ít nhất 05 hội thảo, khóa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây