1. Chuyên đề đào tạo tại Văn phòng:
CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO TẠI VĂN PHÒNG
1Địa vị pháp lý người bào chữa, kỹ năng thực hiện quyền và NV
2Địa vị pháp lý NBV QVLIHP, kỹ năng thực hiện quyền và NV
3Đơn: Kỹ năng soạn thảo và tư vấn sử dụng
4Chủ sở hữu doanh nghiệp; Nhận diện giao dịch và tranh chấp phát sinh
5Phân tích căn cứ của hành vi và quyết định hành chính
6Khía cạnh pháp lý, kinh tế – dân sự liên quan đến người quản lý doanh nghiệp
7Hợp đồng và kỹ năng soạn thảo
8Chế tài trong Hợp đồng dân sự, kinh tế
9Tư vấn thành lập doanh nghiệp
10Nhãn hiệu và xác lập quyền đối với nhãn hiệu
11Bản quyền và xác lập quyền
12Tư vấn khởi kiện tại Tòa án
13Tư vấn khởi kiện tại Trọng tài
14Hòa giải: Thủ tục và kỹ năng
15Đạo đức hành nghề luật sư
16Phân tích hành vi phạm tội
17Đánh giá chứng cứ; Nhận định pháp lý về vụ án
18Tư vấn các khoản mà doanh nghiệp và người lao động phải nộp NSNN
19Dịch vụ hành chính công và cơ hội của người hành nghề luật
20Lắng nghe tích cực
21Từ phát hiện nhu cầu về DVPL đến cung cấp DVPL
22Từ quản trị hồ sơ, công việc đến quản trị các mối quan hệ nghề nghiệp
23Quản trị cảm xúc; Xác định nội dung công việc; Quản trị thời gian
24Tiêu chuẩn và kỹ năng biểu hiện hành nghề qua email; điện thoại; làm việc trực tiếp, văn bản ….

 

Chương trình đào tạo có thể được chỉnh sửa, bổ sung bởi Fanci và học viên

  1. Tham gia cung cấp DVPL: Tranh tụng (4 -10 vụ việc); Tư vấn (10 – 20 ca)

3 Tham gia đào tạo mở rộng ở tổ chức khác: Ít nhất 05 hội thảo, khóa

Bài trướcMục tiêu phương pháp tiêu chuẩn đào tạo
Bài tiếp theoĐào tạo tại văn phòng