1. Tham gia tố tụng với tư cách:
– Người bào chữa trong tố tụng hình sự (Người đại diện của người bị buộc tội);
– Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự;
– Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng hành chính;

2. Thực hiện dịch vụ hành chính công
– Xác lập quyền đối với nhãn hiệu và bản quyền tác giả;
– Thành lập doanh nghiệp;
– Dịch vụ hành chính khác

Bài trướcDiễn án tại văn phòng
Bài tiếp theoTổng kết hoạt động năm 2017 của GBVNET và lễ vinh danh hiệp sĩ công lý