1. Tham gia tố tụng với tư cách:
– Người bào chữa trong tố tụng hình sự (Người đại diện của người bị buộc tội);
– Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự;
– Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng hành chính;

2. Thực hiện dịch vụ hành chính công
– Xác lập quyền đối với nhãn hiệu và bản quyền tác giả;
– Thành lập doanh nghiệp;
– Dịch vụ hành chính khác

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây