A. MỤC TIÊU

 1. Tạo nguồn luật sư cho Fanci và xã hội
 2. Luật sư có kiến thức và kỹ năng cơ bản
 3. Luật sư có đạo đức hành nghề

B. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 1. Fanci dẫn dắt Học viên chủ động như sau:
  1. Học viên chủ động kiến thức;
  2. Fanci tổ chức đào tạo kỹ năng;
  3. Fanci tổ chức học viên rèn luyện kiến thức và kỹ năng qua việc tham gia cung cấp DVPL
 2. Địa điểm đào tạo
  1. Tại văn phòng Hà nội: Đào tạo kiến thức và kỹ năng
  2. Cung cấp dịch vụ pháp lý: Rèn luyện kiến thức, kỹ năng và phát triển quan hệ;
  3. Mở mang tầm vóc: Tham dự đào tạo bởi các tổ chức khác

3. Thời gian đào tạo:

  1. Toàn khóa: 12 tháng liên tiếp
  2. Kiến thức và kỹ năng tại văn phòng: 40 buổi x 2 giờ = 80 giờ
  3. Diễn tập tại văn phòng: 24 buổi x 3 giờ = 72 giờ
  4. Tham gia cung cấp dịch vụ pháp lý: Theo tình hình thực tế;
  5. Tham gia đào tạo của tổ chức khác: Theo tình hình thực tế

C. TIÊU CHUẨN VÀ CHI PHÍ

 1. Tiêu chuẩn:
  1. Kiến thức pháp lý cơ bản -Tư duy pháp lý thực hành – Áp dụng pháp luật thực định;
  2. Kỹ năng cơ bản – ứng dụng thực tế thuần thục
 2. Chi phí đào tạo
  1. Mọi học viên đóng phí theo mức: 1,5 triệu đồng/tháng
  2. Nhận thù lao khi thực hiện DVPL có kết quả
Bài trướcĐiều kiện thực tập sinh và nguyên tắc tuyển dụng
Bài tiếp theoChương trình đào tạo