1. Đối với thực tập sinh
 2. Điều kiện: Là sinh viên ngành Luật hoặc đã tốt nghiệp cử nhân Luật. Mong muốn được thực tập tại Fanci
 3. Quyền và nghĩa vụ:
 • Được sử dụng tài nguyên của Fanci.
 • Được giao hồ sơ và hướng dẫn giải quyết công việc.
 • Được Luật sư/chuyên viên hướng dẫn tập sự hành nghề.
 • Tham gia các buổi đào tạo, sinh hoạt chuyên môn.
 • Nhận nhiệm vụ từ Luật sư điều hành, luật sư/chuyên viên hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ và có kết quả tốt sẽ được công ty xem xét điểm thưởng.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định, quy chế Fanci.
 • Tích cục tham gia các hoạt động đoàn thể của Fanci.
 • Không được lấy danh nghĩa Fanci tư lợi cá nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến Fanci. Nếu gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm và bồi thường thường thiệt hại.
 • Bảo vệ tài sản và sử dụng tiết kiệm các tài nguyên công ty, chịu trách nhiệm trước mất mát hư hỏng do lỗi của mình.
 1. Các chế độ:
 • Người thực tập phải đóng phí thực tập là: 1.000.000 đồng/tháng.
 • Thời gian thực tập 04 tháng.
 • Được thưởng nếu đạt kết quả đối với những công việc Fanci giao
 • Kết thúc thời gian thực tập, Fanci và người thực tập chấm dứt thời gian thực thập. Người thực tập có quyền được gia hạn thời gian thực tập. Hoặc đề xuất làm việc tại Fanci.
 1. Nguyên tắc tuyển dụng

Việc tuyển dung sẽ do hội đồng tuyển dụng Fanci quyết định. Hội đồng tuyển dụng gồm: Luật sư điều hành, trưởng chi nhánh và chánh văn phòng.

Người ứng tuyển sẽ chải qua 2 bài kiểm tra: bài kiểm tra năng lực (thi viết); bài kiểm tra tổng thể về kiến thức, con người, văn hóa, đạo đức (thi vấn đáp).

Luật sư, luật sư cộng tác, chuyên viên sau khi đã chính thức làm việc tại Fanci thì cứ sai 1 quý sẽ có bản tự đánh giá cá nhân (Những gì đã làm được, những gì chưa làm được, những vấn đề cần rút kinh nhiệm, định hướng công việc quý sau) gửi hội đồng tuyển dụng của Fanci. Hội đồng tuyên dụng sẽ đánh giá năng lực, việc chấp hành quy định, thực hiện quyền và nghĩa vụ, đạo đức ứng xử tập thể, tất cả những vấn đề đó có phù hợp để tiếp tục hợp tác với với Fanci nữa không. Sau 1 quý hội đồng tuyển dụng sẽ đánh giá từng cá nhân nhận xét ưu nhược điểm, yêu cầu đối với từng người và văn bản đó sẽ thể hiện tiếp tục hợp tác hoặc chấm dứt làm việc với người đó.

Bài trướcĐơn khởi kiện trong vụ án dân sự
Bài tiếp theoMục tiêu phương pháp tiêu chuẩn đào tạo